Arkiv

Solrød den 6. november 2019

INFO
Klubben har fået nyt tlf. nr.: 5614 3030 og ny mailadresse: billard.sb70@gmail.com

JULETURNERINGEN 29. nov. kl. 19:00
Der er turnering med vinpræmier. Der arrangeres det sædvanlige amerikanske lotteri, også med fine præmier. Pris kr. 150 pr. deltager. I prisen indgår 1 velkomstdrink (vand el. øl), den store julebuffet med lunt, en øl/vand samt en snaps.
Tilmelding senest mandag den 25. november 2019 – tilmeldingsliste er fremlagt i opholdsrummet.
Solrød den 6. november 2019

Gæster fra Egon Olsen
Torsdag den 14. nov. 2019 fra kl. 16 – ca.19
Klubben er ikke lukket; men bord 4 og 5 er reserveret i tidsrummet fra 16-18!

INTERESSE TILMELDING, interne turneringer
Klubben ønsker at lodde interessen for rafle-, shuffle- og dart turneringer.
Tilkendegiv din interesse i turneringerne ved at skrive dig på listen, der er ophængt på opslagstavlenGæster fra Egon Olsen
Torsdag den 14. nov. 2019 fra kl. 16 – ca.19
Klubben er ikke lukket; men bord 4 og 5 er reserveret i tidsrummet fra 16-18!

DRIKKEVARERSALGET
Der har i den senere tid, flere gange, været ubalance i afregningerne af drikkevarer.
HUSK, at når der mangler penge går det ud over alle medlemmer, som i sidste ende kommer til at betale med mere i kontingent!
Det er derfor nok på tide vi gentager hvordan man skal forholde sig:
Når man henter drikkevarerne, skal man medbringe penge til at dække betalingen, fuldstændig som var det automaten man skulle handle med. Penge i kassen, og derefter henter man varerne i køleskabet. I oktober mangler der afregning af ca. 25 genstande. Vi er naturligvis klar over, at det ikke er bevist; men troen på egen hukommelse der svigter.
I den forbindelse skal også nævnes, at man ved møder skal holde regnskab med drikkevarerne og lægge en opgørelse i kassen.
Vi håber automaten kommer til at virke igen; men det er jo en gammel sag, og hvis vi blot husker at afregne vores indkøb, skulle det vel nok kunne lade sig gøre.

INTERESSE TILMELDING, interne turneringer
Klubben ønsker at lodde interessen for rafle-, shuffle- og dart turneringer.
Tilkendegiv din interesse i turneringerne ved at skrive dig på listen, der er ophængt på opslagstavlen.