Nyt

Se sidste nyhedsbrev under “Arkiv”

Generalforsamling tirsdag den 13. marts kl. 19.00 i klubbens lokaler, se indkaldelse og dagsorden i nyhedsbrevet i menu “Arkiv”

Husk næste skomagerturnering 20. marts kl. 19.00

Sidste skomagerturnering i denne sæson er den 1. maj kl. 19.00

Ønsker du Instruktion så skriv dig på listen på opslagstavlen. Vi har nu 4 dygtige instruktører, der tager sig af det. Hovedsaglig på tirsdage.

Husk vi har 50 års jubilæumsfest den 20. juni 2020. Vi holder et brag af en fest for medlemmer med påhæng, prisen vil være så alle kan deltage. Der er hængt en forhåndstilmelding op på opslagstavlen, hvor I bedes skrive jer på. Bindende tilmelding vil komme ca. 1/4 2020. Vi vil løbende opdatere med nyheder, når vi kommer nærmere.